V dnešnom článku Vám vysvetlíme ako pridať IPTV streamy do prijímačov s OS DENYS/Define .

Pridať ich môžete dvomi spôsobmi a to načítaním M3U playlistu z USB kľúča a nahratím do prijímača, alebo manuálne zadaním funkčného linku streamu cez virtuálnu klávesnicu v menu aplikácie IPTV Start.

Nahratie IPTV z USB kľúča

 1. nakopírujte m3u playlist (s funkčnými IPTV linkami)na USB kľúč(na obr.nižšie je príklad štruktúry m3u playlistu).
 2. Zasuňte USB kľúč s playlistom do USB portu prijímača uClan.
 3. Spustite aplikáciu IPTV Start
 4. Stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači si zobrazíte zoznam nainštalovaných IPTV programov (pokiaľ nemáte nainštalované žiadne IPTV programy zobrazí sa prázdny zoznam(obr.nižšie)
 5. Pri zobrazenom zozname stlačte tlačidlo 2 na diaľkovom ovládači, tým sa Vám zobrazí pripojený USB kľúč na ktorom nájdete nakopírovaný m3u playlist, ktorý potvrdíte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači.
 6. Následne vyberiete či sa má m3u playlist uložiť do jestvujúceho zoznamu(Použiť m3u skupiny) alebo vytvoríte novú FAV skupinu programov (Nová skupina) ktorú si nazvete podľa seba a uložíte m3u playlist tam.
 7. Po uložení playlistu sa Vám zobrazí zoznam nainštalovaných streamov .
 8. Pokiaľ Vám niektoré streamy nehrajú tak nie sú aktívne, alebo majú nepodporovaný formát!

UPOZORNENIE: Momentálne uClan DENYS2 podporuje iba http streamy a nepodporuje rtmp streamy(takže rtmp streamy neprehráte a prehráte iba http streamy).

Manuálne zadanie adresy IPTV streamu

 1. Spustite aplikáciu IPTV Start
 2. Stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači si zobrazíte zoznam nainštalovaných IPTV programov (pokiaľ nemáte nainštalované žiadne IPTV programy zobrazí sa prázdny zoznam(obr.nižšie)
 3. Stlačte tlačidlo OPTION na diaľkovom ovládači, zobrazí sa podmenu v ktorom potvrdíte položku Pridať
 4. V ďalšom okne zadáte cez virtuálnu klávesnicu(aktivujete ju šípkou doprava) názov kanálu a url adresu streamu. Po zadaní  názvu  kanálu  potvrďte na  virtuálnej  klávesnici  voľbu Uložiť.
 5. Po zadaní  URL adresy streamu  potvrďte na  virtuálnej  klávesnici  voľbu Uložiť.
 6. Nakoniec stlačte tlačidlo OK , tým sa uloží stream do otvorenej FAV skupiny streamov.
 7. Pokiaľ Vám niektoré streamy nehrajú tak nie sú aktívne, alebo majú nepodporovaný formát!
 8. UPOZORNENIE: Momentálne uClan DENYS2 podporuje iba http streamy a nepodporuje rtmp streamy(takže rtmp streamy neprehráte a prehráte iba http streamy).