V dnešnom článku Vám prinášame návod ako obnoviť FW prijímača uClan 4K D-BOX pokiaľ nie je možný prístup do menu prijímača a upgrade FW z menu prijímača.

OBSAH:

Čo budete potrebovať

  1. FW uClan 4K D-BOX stiahnete do Vášho PC odtiaľto.
  2. Program na prenos FW z PC do uClanu stiahnete TU , alebo TU.
  3. Musíte si vyrobiť serial kábel jack (stereo jack 3,5mm) /RS232 na prepojenie PC a prijímača uClan podľa tejto schémy. Dĺžka kábla by mala byť okolo 50cm dlhší kábel nemusí pri prenose fungovať!

Prepojenie PC a prijímača

Odpojený prijímač uClan od kabeláže (HDMI, ethernet, USB wifi a napájací zdroj) prepojíte so serial portom RS232 PC. Pokiaľ Váš PC nemá serial port, tak budete musieť použiť krátku redukciu z USB na RS232 a vyrobený kábel pripojiť k nej. Do uClanu pripojíte kábel do jack konektoru s označením RS232.

Nastavenie PC

V nastaveniach zariadení Vášho PC si zobrazíte COM porty a nastavíte rýchlosť prenosu COM portu na 115200.

Do nastavení zariadení PC sa vo Windowse dostanete kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu štart na spodnej lište  a potvrdením voľby Správca zariadení (obr.naľavo nižšie).

Kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný COM port si zobrazíte vlastnosti COM portu a na jeho záložke Port settings nastavíte rýchlosť na 115200 a uložíte tlačidlom OK (obr.nižšie).

Pokiaľ toto nenastavíte tak defaultne je nastavená rýchlosť portu iba na 9600 a prenos tak bude trvať niekoľko násobne dlhšie!

Postup update FW 

1.Stiahnutý FW aj loader UpgradeTool rozbaľte v PC winrarom.

2.Spustite v PC program UpgradeTool dvojitým kliknutím na súbor Upgrade.exe .

Pokiaľ sa Vám v OS Windows , alebo antivírový program po spustení tohto programu zobrazí výstražná hláška, tak ju ignorujte a potvrďte voľbu „Spustiť aj tak“ (nemusíte sa ničoho obávať). 

3. Spustí sa Vám program a v ňom kliknete na tlačidlo Browse (obr.napravo vyššie) .

4. V PC vyhľadáte stiahnutý FW uClanu, označíte ho a potvrdíte tlačidlo Otvoriť (obr.naľavo nižšie).

5. V okne Serial Port navolíte označenie COM portu ako ho máte označené v systémových nastaveniach, kde ste menili jeho rýchlosť (v našom prípade je to COM5), na položke Upgrade type musíte navoliť all sw + bootloader a v časti Mode setting musí byť označené Upgrade (obr.napravo vyššie).

Po prevedení vyššie uvedených nastavení potvrďte voľbu Next (obr.naľavo nižšie).

6. Po zobrazení okna napravo vyššie pripojíte prijímač uClan ku el. sieti (pripojite napájací zdroj ku uClanu a pripojíte ho ku el, sieti).

7. Pokiaľ ste všetko dobre nastavili (hlavne správny COM port), tak sa Vám zobrazí okno naľavo nižšie nižšie , kde Vám pri položke Test serial port status vypíše Finished (pripojenie COM port je funkčné)  a pri položke Collect STB information vypíše Finished.  Následne sa v okne zobrazí  Start downloading s ukazovateľom priebehu sťahovania a začne sťahovanie FW z PC do prijímača cez serial kábel (obr.napravo nižšie).

Sťahovanie FW z PC do prijímača cez serial port pri nastavenej rýchlosti COM portu 115200 trvá cca 20min.

Počas sťahovania FW sa na displeji prijímača pohybujú štyri čiarky zhora nadol a striedavo sa zobrazuje aj nápis r503 (obr.nižšie).

8. Po stiahnutí FW sa zobrazí okno s priebehom inštalácie stiahnutého FW (obr.naľavo nižšie). Inštalácia FW trvá ďalších cca 5minút (takže celkový update FW cez RS 232 trvá cca 25 min.) . Počas inštalácie FW sa zmení zobrazenie displeja, kde sa budú pohybovať dve čiarky zľava doprava.

Inštaláciu FW neprerušujte inak hrozí poškodenie prijímača!

9. Po dokončení inštalácie FW na 100% sa Vám zobrazí okno (obr.napravo nižšie), kde potvrdíte voľbu Finish

10. Po ukončení updatu začne prijímač automaticky bootovať, tak ho odpojte od el. siete, odpojte serial kábel RS232, pripojte HDMI kábel, ethernetový kábel (alebo USB wifi) a pripojte ho ku el. sieti.

Prijímač Vám nabootuje s nainštalovaným FW. Teraz musíte nastaviť jazyk OSD a naladiť programy pomocou rýchleho ladenia fastscan.