V dnešnom článku Vám vysvetlíme postup, ako naprogramovať diaľkové ovládanie uClan Ustym 4K S2 OTT pre ovládanie TV, alebo iného zariadenia.

Postup naprogramovania:

1. Stlačte tlačidlo SET v oblasti „TV CONTROL“ (dióda sa rozvieti na červeno) a držte ho stlačené na cca 3 sekundy, až pokým sa červená dióda nerozsvieti ešte jasnejším svetlom.

2. Stlačte tlačidlo POWER v oblasti „TV CONTROL“, červená dióda začne blikať.

3. Otočte diaľkový ovládač televízora a diaľkový ovládač STB oproti seba (IR diódy oproti seba) na vzdialenosť cca 3 cm a stlačte tlačidlo POWER na diaľkovom ovládaní  televízora. 

Úspešné prenesenie kódu z ovládača televízora do ovládača prijímača Vám bude signalizovať červená dióda 3x zablikaním. Ak dióda 3x nezabliká, pokus opakujte, pokým sa kód úspešne nepreniesie.

4. Opakovaním krokov 2 a 3 postupne prenesiete kódy aj pre ostatné tlačítka v oblasti TV control. Opätovným stlačením tlačidla „SET“ opustíte stav učenia.