V dnešnom článku Vám prinášame návod ako previesť hardreset multimediálneho centra uClan X96 max.

Tento reset sa používa v prípade ak sa nemôžete dostať do menu OS Android a nedá sa Vám previesť reset do výrobných nastavení z menu prijímača. Tento reset Vám vymaže Vaše nastavenia a nainštalované aplikácie a tým sa uvedie do výrobných nastavení a po prevedení resetu by mal prijímač (pokiaľ sa nejedná o HW chybu) nabootovať a zobraziť menu OS Android.

Po nabootovaní si OS Android nastavíte podľa seba a doinštalujete Vaše obľúbené aplikácie.

Postup prevedenia hard resetu uClan X96 max

  1. Odpojte jack konektor napájacieho adaptéra od prijímača uClan
  2. Odpojte všetky káble a nechajte pripojený iba HDMI kábel prepojený s TV. Pripájanie a odpájanie káblov(LAN, HDMI a pod.) prevádzajte výlučne iba pri odpojenom napájacom adaptéri uClanu!
  3. Na zadnom paneli uClanu je konektor AV ktorý má v sebe schovaté tlačidlo reset. Toto tlačidlo musíte zatlačiť a držať zatlačené dreveným špáradlom.
  4. Pripojte jack konektor napájacieho adaptéra pripojeného ku el. sieti do konektoru DC uClanu.
  5. Po chvíľke by sa malo spustiť a zobraziť na obrazovke TV recovery menu , vtedy môžete drevené špáradlo uvoľniť a vybrať z konektora AV.
  6. V recovery menu prejdite diaľkovým ovládačom na položku Wipe data/Factory reset a potvrďte ju tlačidlom OK na ovládači.
  7. V ďalšom okne potvrďte voľbu Yes , následne sa začne vymazávanie nastavení prijímača.
  8. Po prevedení resetu Vás vráti do menu ako na obr. nižšie kde potvrdíte voľbu Reboot system now . Prijímač sa reštartuje a nabootuje do OS Android.

Vo videu nižšie máte ukázané menu v Androide na soft reset prijímača a v jeho druhej časti je prevedený hard reset prijímača.