Uclan x96 Max+ 4/32
Dobrý deň,
chcem po sieti poslať do x96-ky súbory z PC cez FTP: Nepoznám username a password pre nastavenie spojenia. Poradíte?

Dobrý deň.

Uclan x96 Max+ 4/32 nemá defaltne vytvorené FTP pripojenie.

Pre pripojenie cez sieť si musíte nainštalovať z google play alebo z apk. súboru do uClanu aplikáciu, ktorá podporuje FTP prenos  napr. ako X-plore, Solid Explorer, alebo nejakú aplikáciu FTP server .