Oznamujeme majiteľom prijímačov uClan Ustym 4K PRO a uClan Ustym 4K TWIN že výrobca prijímačov uClan prišiel s novým FW OS DENYS/DEFINE verzie 2.01.01, ktorá je už postavená na pythone 3 verzie 3.9.7.

Zatiaľ je skušobne vydaný nový FW iba pre modely uClan Ustym 4K PRO a uClan Ustym 4K TWIN (aj pre model uClan USTYM 4K COMBO OTT – verzia 2.00.87) . Nájdete ho tu a nainštalujete cez recovery menu a USB multiboot image. 

Nakoľko je nový FW postavený na pythone 3 tak výrobca mohol do neho implementovať aj novú verziu KODI 20.2, ktorá funguje neporovnateľne lepšie ako stará verzia KODI18.9 postavená na pythone 2.

Nová verzia KODI nesie označenie NEXUS 20.2.

Prijímač zvládol v tomto novom KODI plynulo prehrať aj 4K stream DV+HDR s vysokým bitovým tokom až 68.88Mbit/sek!

Klobúk dole pred výrobcom prijímačov uClan, ktorý zvládol prerobiť OS DENYS na python 3, posúva tým prijímače s OS DENYS na vyšší level v možnostiach multimediálnosti!!!