Oznamujeme majiteľom prijímača uClan D-BOX že v novej aktualizácii FW je zahrnutá úprava infobaru, vylepšenie multistreamového príjmu T2-MI prijímač má už aj webrozhranie.

Webrozhranie prijímača umožňuje ovládanie a nastavenie prijímača na diaľku cez internetovú sieť.

Cez webrozhranie môžete:

  • prepínať programy a ovládať prijímač cez virtuálne diaľkové ovládanie
  • nastavovať údaje na internetových aplikáciach :Stalker, Xtream,WEB TV a EDEM
  • upravovať nastavenia CAMU
  • upgradovať FW
  • upravovať nastavenie tuneru a zobraziť prítomnosť satelitného signálu

Postup inštalácie FW uClan D-BOX 1.0.08

Upozornenie: nainštalovaním nového FW sa Vám vymaže zoznam programov a aj všetky nastavenia prijímača!

Nový FW nainštalujete online z menu prijímača cez menu/settings/Upgrade/Online Upgrade/ , kde vyberiete a potvrdíte tlačidlom OK FW 1.0.08.

V ďalšom nastavení(obr.naľavo nižšie) potvrdíte voľbu Yes. Z možností upgradu(obr.nižšie vstrede) vyberiete možnosť All SW+Bootloader. Následne sa FW stiahne a nainštaluje do prijímača.

Po nainštalovaní FW sa prijímač reštartuje a nabootuje s novým FW. Po nainštalovaní nového FW prevediete ešte reste prijímača do výrobných nastavení a to vstupom do menu/Settings/Factory Reset , kde potvrdíte voľbu Factory Reset.

Prijímač bude žiadať zadať 4 miestný PIN, kde zadáte 0000 (štyri nuly). Následne potvrdíte položku Yes a prijímač sa resetuje do výrobných nastavení.

Po nabootovaní nastavte tuner prijímača, jazyk OSD prijímača a nalaďte programy rýchlym vyhľadávaním FASTCAN v menu/DVB/Channel Search/Fast Scan Satellite, kde vyberiete Vášho satelitného poskytovateľa a spustíte ladenie.

Pripojenie na webrozhranie prijímača

Pre pripojenie na webrozhranie musíte vojsť do menu/Settings/Web Control a tam nastavíte položku Web Control na on.

Následne Vám prijímač vygeneruje link cez ktorý sa pripojíte ku Vášmu prijímaču cez webový prehliadač v PC, alebo v smartfóne.

Ku prijímaču sa pripájate cez webový server uClanu (nie je to pripojenie iba v lokálnej sieti ako je tomu u linuxových satelitných prijímačov s OS enigma2), takže sa pripojíte ku Vášmu prijímaču aj z vonkajšej internetovej siete.

Webrozhranie Vám bude fungovať iba ak ho zapnete v prijímači a iba pokiaľ je prijímač zapnutý v pracovnom režime.

Akonáhle prijímač vypnete diaľkovým ,alebo prijímač odpojíte od el.siete, tak sa nastavenie v menu/Settings/Web Control / Web Control automaticky nastaví na vypnutie off. Takže po vynutí prijímača si túto položku v prípade používania webrozhrania musíte v prijímači opätovne zapnúť.