V dnešnom článku Vám prinášame postup pre nastavenia motora/pozicionéra na protokol USALS v OS DENYS/Define.

Nastavenie USALS bude správne fungovať iba ak máte správne namontovaný motor (tzn. namontovaný na kolmej konzole a nulový bod motora je nastavený na Vašu pozíciu zemepisnej dĺžky) ktorý podporuje protokol USALS!

Postup nastavenia:

  1. Vojdite do menu/Inštalácia/SAT nastavenia/Nastavenie antény .

2. V tomto menu nadídite (šípkou nahor, alebo nadol) na družicu ktorú chcete prijímať pomocou USALS a stlačte šípku doprava(tým sa presuniete do pravej časti obrazovky). Následne sa presuňte na položku Nastavenie motora a stlačte tlačidlo OK.

V ďalšom okne (obr. nižšie) nastavíte tieto položky:

  • Typ motoru  nastavíte na USALS
  • Vaša zemepisná dĺžka tu zadáte GPS pozíciu Vašej zemepisnej dĺžky.
  • Vaša zemepisná šírka tu zadáte GPS pozíciu Vašej zemepisnej šírky.
  • Nakoniec nastavenie uložte potvrdením položky Uložiť.

 

Týmto máte nastavený motor pre družicu v našom prípade 23,5E. Postup opakujte aj pre ostatné družice ktoré chcete prijímať.