Dávame do pozornosti majiteľom prijímačov uClan Ustym 4K S2 OTT a uClan Ustym 4K PRO, že bol vydaný nový FW pre tieto modely.

Hlavné zmeny:
=> DNS2 je možné editovať
=> v OTT prehrávači sa zmenila metóda analýzy vrcholov: teraz podľa názvu kanála!
=> pre správne zobrazenie vrcholov skontrolujte korešpondenciu názvu kanála a názvu piconu
=> pre kliknutie v nastaveniach piconu stlačte Option pri prezeraní kanálov v prehrávači OTT
=> štandardne sa používajú 2 sady piconov OTT priehľadné a tmavé (vyberte v ponuke picon)
=> pridaná práca piconov zo serveru
=> oprava funkcie presúvania ikon v hlavnej ponuke!
=> aktualizované ovládače videa: vylepšenie obrazu
=> nepoužívaná aplikácia odstránená
=> pridaná možnosť inštalovať vlastnú aplikáciu xxx-linux-arm7 (informácie na westsat.net.ua)
=> ďalšie vylepšenia

FW si môžete nainštalovať online z nášho serveru postup je tu.

Pre model uClan Ustym 4K S2 OTT je na našom aktulizačnom serveri aj nakonfigurovaná záloha FW 2.00.26.