Vytvorenie FAV skupiny programov na prijímačoch s OS DENYS a OS DEFINE

V dnešnom článku Vám ukážeme vytvorenie FAV skupiny programov a priradenie programov do tejto skupiny programov.

Jedná sa o prijímače :

OS DENYS:

uClan Denys H.265 EU

Denys H.265 PRO Combo EU

uClan Ustym 4K S2 OTT a uClan Ustym 4K OTT

OS DEFINE:

uClan Ustym 4k PRO

Postup vytvorenia FAV skupiny programov

Vojdite do Menu/Úprava kanálov/Úprava kanálov/Potvrdiť tlač. OK /zadať PIN 0000 (alebo Váš PIN pokiaľ ste ho menili).

Po vojdení do tohto menu, stlačte tlačidlo FAV na diaľkovom ovládači a dalším stlačením tlačidla OK na položke „Nová skupina“ sa vytvorí a premenuje FAV skupina programov.

Postup priradenia programov do FAV skupiny

Vojdite do Menu/Úprava kanálov/Úprava kanálov/Potvrdiť tlač. OK /zadať PIN 0000 (alebo Váš PIN pokiaľ ste ho menili).

Potom si vyberiete tlačidlom OK, alebo zeleným tlačítkom na ovládači,stanice, ktoré chcete dať do danej FAV skupiny(zobrazia sa „fajky“ naľavo od čísla programu ).

Následne stlačíte tlačidlo FAV na ovládači a vyberiete skupinu, do ktorej chcete stanice presunúť ( v našom príklade je to FAv skupina „skylink„a potvrdíte tlač. OK.

Napravo sa zobrazia pri staniciach srdiečka(ikona pridelenia do FAV skupiny).

Pokiaľ chcete zmeniť poradie staníc, urobíme tak cez volbu Presunúť, po stlačení tlačítka OPTION.

 

Napokon pri odchode potvrdíte uloženie stlačením „Áno“.

Prijímače Uclan si môžete zakúpiť v našom e-shope ELLANO.SK.